3% Finansiering uden afdrag

Princip om Finansiering

 

Tilbud om Finansiering.

(dette er et eksempel af hvordan finansieringen ser ud)
 
I forbindelse med den d.d. indgåede købsaftale vedrørende ejendommen:
 

Matr. Nr.  1 LZ, Lille Sjørup By, Flejsborg

Beliggende:  Golfsvinget  XX,  9640 Farsø 
 
Køber:

 

Sælger

 

Med overtagelse den:

 

Købesum:                        kr. 800.000

Depositum:                     kr. 100.000

 

Restkøbesum:                kr. 700.000

 

Ønsker køber, at restkøbesummen skal finansieres gennem

 

          NJK2ApS,  CVR 32 771 629,

          Sødalsparken 18, 8220 Brabrand

 

som Himmerland Golf & Spa Resort A/S har indgået samarbejdsaftale med, på følgende vilkår:

 

          Fast rente:     3% p.a. uden afdrag.

          Yderligere:     Ydelsen betales kvartalsvis med  kr.  5.250  hver 1. Januar, 1. April, 1. Juli og 1. Oktober.

 

Der gives underpant i ejerpantebrev lydende på lånebeløbet, tinglyst anmærkningsfrit med første prioritet i ejendommen.

Gældsbrevet forfalder automatisk til fuld indfrielse 10 år efter effektuering, ved ejerskifte eller ved misligholdelse.

Alle betalinger foregår over PBS.

 

Udover den kontante udbetaling på  10% af handelsprisen, dog minimum kr. 100.000,-  til Golfhuse Himmerland ApS, betaler køber alle omkostninger i forbindelse med oprettelse og tinglysning af pantebrevet.

Disse omkostninger udgør p.t. 1,5 % i stempelomkostning, kr. 1.660,- i fast tinglysningsafgift .

 

Stiftelsesprovision DKK 10.000,- betales af debitor og modregnes ved udbetaling af provenuet. Provenuet udbetales til sælgers advokat.

 

Pantebrevet udfærdiges sammen med skødet af den berigtigende advokat.

Der er fra kreditors side forbehold for almindelig kreditgodkendelse af debitor, der ikke må være registreret som dårlig betaler i eks. RKI.

 

 

 

..............................., den...............................                                                ..............................., den...............................

 

 

 

 

____________________________________                                                ____________________________________

                          Køber                                                                                                          Køber