Hvad forstår man ved en husandel i Himmerland Golf & Spa Resort?

 

Kan man ikke bruge sit golfhus 52 uger om året - kan man i stedet købe en andel - eller måske 2 - af et hus og på den måde få fuld rådighed over huset i et antal uger hvert år.

 

Huset er opdelt i 10 andele, som er benævnt fra andel A til andel J.  Hver andel disponerer over huset 5 uger hvert år og disse uger er fordelt efter en særlig kalender, hvor ugerne flytter sig år for år, således at alle andele over en 10 års periode har haft alle årets uger til dispostition.

 

Helt enkelt kan man sige, at hvis f.eks. andel A  i år har uge nr. 5, 15, 25, 35 og 45  så vil andelen næste år have úge 6, 16, 26, 36 og 46.

 

Hver ejer har sit eget skøde på sin andel af huset - fuldstændig som ved al anden ejendom i Danmark. Andelen købes kontant og der kan ikke optages lån i de enkelte andele.

 

Nogle af disse 5-ugers andele er delt op i 2, således at disse 2 halve andele har skiftevis 2 eller 3 uger hvert år.

 

I hvert hus er der en ejerforening, der indenfor kredsen beslutter om driften af huset og en af ejerne vælges som formand og talsmand overfor Centeret i HGCC. 

 

Ejerforeningen har en administrationsaftale med HGSR, der bl.a. sørger for løbende eftersyn af huset, rengøring efter hvert ophold og for afregning af elforbruget. 

 

Ejerforeningen udarbejder hvert år et budget til dækning af alle ejendommens udgifter og hver andel indbetaler så 1/10 af dette beløb - normalt med månedlige indbetalinger.