Spørgsmål og svar om husandele i Himmerland Golf & Spa Resort!

 

Hvad er en husandel?

 

Princippet er enkelt – man køber en procentdel af et fritidshus og kan derfor disponere over huset i det antal uger, der svarer til den procentdel, man har købt.

 

Man kan med andre ord nøjes med at købe det antal uger, som man mener, at man kan få brug for og har derfor ikke et dyrt fritidshus stående ubenyttet i 40-45 uger om året !

 

Hvad forpligter jeg mig til ved at købe en andel?

 

Faktisk kun til at betale andelens procentvise andel af ejendommen omkostninger. Hvor meget og hvor lidt man bruger ugerne er op til en selv. Men man kan frit disponere over ugerne til eget brug, udlån til familie, udlejning til venner eller gennem centeret eller til at bytte med gennem RCI.

Under ”Andele til salg” er anført hvad fællesomkostningerne er for den pågældende andel.

 

Ja – men hvem passer så huset?

 

Ejerne har indgået en administrationsaftale med Centeret (HGSR A/S),  der hver uge på skiftedagen lader viceværten gå huset igennem for at kontrollere, at alt er i orden.

Desuden bliver huset rengjort efter hvert ophold.

Ved ankomst til HGSR henter man en nøgle til huset i receptionen i centeret og ved afrejse afleverer man den sammesteds. Her afregner man også den el, man har brugt under opholdet.

Nemmere kan det ikke være.

 

Hvordan finder jeg ud af, hvilke uger jeg har?

 

Det fremgår af en særlig kalender, der er udarbejdet i samarbejde med RCI. Her kan alle se, hvilke uger deres andel har frem til udgangen af 2030.

 

Se kalenderen HER 

 

Har andelen et år uge nr. 5, 15, 25, 35 og 45 vil man næste år have uge 6, 16, 26, 36 og 46 og på den måde vil alle andele over en 10-års periode have disponeret over alle årets uger. Alle andele er derfor lige attraktive.

 

Byttedagen er for de fleste huse lørdag med ankomst efter kl. 14.00 og afrejse den følgende lørdag kl. 11.00. 

Nogle huse har for at kunne bruge en hel week-end valgt fredag som byttedag.

 

Hvad med de andre ejere af huset?

 

Alle ejere er automatisk medlem af en lille ejerforening med en af ejerne som formand til at repræsentere foreningen overfor centeret og andre.

Alle kender naturligvis de andres navne og adresser og i mange af husene foregår der mange bytninger af uger internt mellem ejerne, bl.a. for at kunne få 2 uger efter hinanden.

Formanden sørger også for at passe økonomien, men da alle betalinger i dag sker automatisk er det en overkommelig opgave.

 

Hvad med min sikkerhed?

 

Hver ejer har sit eget ganske almindelige tinglyste skøde på sin del af ejendommen!  Fuldstændig som på al anden fast ejendom i Danmark.

 

På alle husene er der tinglyst en deklaration, der udover at forbyde pantsætning og låneoptagelse i de enkelte andele også indeholder en bestemmelse, der sikrer de øvrige ejere såfremt en af ejerne misligholder sin pligt til at betale fællesudgifter.

 

Der er i de fleste huse et mindre realkreditlån og ved købet af en andel indtræder køber forholdsmæssigt som debitor i restgælden på lånet. Da terminsydelserne på lånet er indeholdt i fællesudgifterne, skal restgælden på lånet medregnes i købesummen - så her bliver den kontante udbetaling mindre men fællesudgifterne lidt højere.

 

Hvor kan jeg læse mere om byttemulighederne med RCI?

 

Gå ind på:  www.rci.com

 

Ved hvert salg giver vi besked til RCI om købers navn og adresse således at køber automatisk får tilsendt tilbud om medlemskab af RCI.